Insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec

Připravujeme k prodeji

Obchodní podíl o velikosti 100% ve společnosti VÍTKOVICE PRUNÉŘOV, s.r.o.

Insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., připravuje k prodeji obchodní podíl o velikosti 100% ve společnosti VÍTKOVICE PRUNÉŘOV, s.r.o., IČ 06199933, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Společnost byla založena v roce 2017 a dosud nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost. Výběrové řízení o nejlepšího zájemce bude zahájeno po schválení prodeje věřitelským výborem a insolvenčím soudem. Jediným kritériem při výběru nejlepšího zájemce je výše nabízené ceny s tím, že kupující hradí dále všechny náklady spojené s převodem vlastnictví obchodního podílu.

Kde nás najdete