Insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec

Prodej ostatní

Nároky a pohledávky dlužnice Shetland s.r.o. v likvidaci v nominální hodnotě více než 15 mil. Kč

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce dlužnice Shetland s.r.o. v likvidaci, Vyskočilova 1481/4, Praha 4, IČO: 28928334, na kterou byl usnesením Městského soudu v Praze dne 13.9.2019 prohlášen konkurs, informuje širokou veřejnost o tom, že v současné době oslovuje možné zájemce s nabídkou prodeje nároků a pohledávek dlužníka. Jedná se o skupinu nároků a pohledávek v celkové nominální hodnotě přes 15 mil. Kč, které jsou v současné době vymáhány v exekučním nebo insolvenčním řízení. Konkrétně jde o pohledávky zahrnuté do soupisu majetkové podstaty dlužnice v položkách 1-62.

Všichni zájemci o účast jsou vyzváni, aby zaslali vyjádření zájmu na adrese Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – obálka s nabídkami, nechť je opatřena výrazným nápisem “SHETLAND – NEOTEVÍRAT”. Zájemci mají možnost nahlížet do materiálů k pohledávkám na vlastní žádost

Závazné nabídky musí být předloženy nejpozději 30. 11. 2020, 16:00.

Zájemci o koupi mohou nahlížet do příslušných materiálů týkajících se zpeněžovaných pohledávek v předem dohodnutém termínu v sídle IS. V případě zájmu o nahlížení do těchto materiálů, nechť zájemci kontaktují kancelář IS – kancelar@in-spravce.cz. Materiály jsou ve stavu, v jakém je IS získal od likvidátora dlužníka.

V souladu s usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 17056/2019-B-10  se prodej uskuteční nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena předem nebo nejpozději při podpisu smlouvy.

IS si vyhrazuje právo odstoupit od prodeje bez udání důvodu.

Nároky a pohledávky dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. v nominální hodnotě více než 54 mil. EUR

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 268 233 57, na kterou byl usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 7. 8. 2017 prohlášen konkurs, informuje širokou veřejnost o tom, že v současné době oslovuje možné zájemce s nabídkou prodeje nároků a pohledávek dlužníka. Jedná se o skupinu nároků a pohledávek v celkové nominální hodnotě přes 54 mil. EUR vzniklé v souvislosti s projektem výstavby elektrárny Yunus Emre v Turecku. Všichni zájemci o účast jsou vyzváni, aby zaslali vyjádření zájmu na e-mailové adresu vandrovec@in-spravce.cz - do předmětu zprávy prosím uveďte "PRODEJ POHLEDÁVEK”. Závazné nabídky musí být předloženy nejpozději 30. 10. 2020, 16:00. Nejlepší nabídka bude taková, která bude mít nejvýhodnější dopad do majetkové podstaty dlužníka (a pro uspokojení věřitelů). IS si vyhrazuje právo odstoupit od prodeje bez udání důvodu.

Kde nás najdete